doelgroep-icon-bewoners-met-cirkel

voor toekomstige bewoners

Domi Vivere voert momenteel in diverse gemeenten gesprekken teneinde er huurwoningen t.b.v. senioren volgens haar unieke concept te realiseren. Binnenkort vindt u daar op deze plek meer informatie over. Beschikt u zelf over een geschikte locatie of bent u nieuwsgierig geworden naar het unieke concept van Domi Vivere? Neem dan gerust contact met ons op; Hendrik van den Tol vertelt u graag meer hierover.
Bel hem op (06)48 09 09 61 of stuur een mail naar hendrik@domivivere.nl

Beheer, Service & Hospitality

Deze begrippen worden bij Domi Vivere met een hoofdletter geschreven; ze vormen de basis voor het woongenot dat wij onze bewoners blijvend garanderen. De gebouwen en individuele woningen beschikken door hun opzet over een gastvrij en uitnodigend karakter waardoor zowel bewoners, buurtgenoten als zorgverleners er graag vertoeven. De organisatie van Domi Vivere helpt de bewonersgroep bij het opstarten van activiteiten en stelt daartoe middelen beschikbaar.

De beheerorganisatie is direct vanaf de bouw betrokken bij een nieuwe locatie. Middels op de doelgroep afgestemde communicatie worden (toekomstige) bewoners voortdurend geïnformeerd. Huurders krijgen een persoonlijk aanspreekpunt waardoor problemen of eventuele klachten snel en adequaat worden verholpen. Daarnaast organiseren we periodiek een spreekuur op locatie waarin zaken als technische en financiële vragen rondom de woning, maar ook het gebruik van de gezamenlijke ruimten aan de orde komen.

Voor het technische beheer en service draagt de eigen technische dienst zorg. Bewoners kunnen bij problemen gebruik maken van een applicatie waarmee men in tekst en beeld kan communiceren met onze organisatie. Afhankelijk van de (service-) vraag wordt er binnen 24 uur actie ondernomen.

sfeerbeeld-service-inzet-01
sfeerbeeld-service-inzet-02

Veiligheid

De bouwkundige opzet van deze woongemeenschapjes maakt dat de binnentuin een veilige locatie wordt. Toegang tot de binnentuin kan enkel via de individuele woningen of de centrale afgesloten toegang worden verkregen. Het gebouw is zowel binnen als buiten volledig geoutilleerd met domotica oplossingen.

Communicatie middels alarmknoppen en camera’s wordt de norm voor de bewoners. In het geval van een incident of calamiteit is een waarschuwingssysteem aanwezig dat eerst medebewoners attendeert alvorens een wijkverpleegkundige of alarmdienst wordt ingeschakeld. Dit levert een bijzonder veilige woonomgeving op waarbij een bewoner kan vertrouwen op moderne ondersteuning van “noaberschap”.

situatieschets 28 woningen

voorbeeldplattegrond van een woning

Meer weten?

Neem dan gerust contact met ons op. Hendrik van den Tol vertelt u graag meer over de mogelijkheden van dit unieke concept.