Slide

voor senioren

zorgeloos thuiswonen

Slide

voor senioren

zorgeloos thuiswonen

Zorgeloos wonen voor senioren

Mensen moeten langer thuis kunnen blijven wonen, zonder dat dit ten laste komt van hun verwanten en de WMO van de gemeente. Domi Vivere realiseert kleinschalige seniorenhuisvesting met het zorg-voor-elkaar principe. Hierdoor krijgen senioren de mogelijkheid om veilig en zelfstandig in hun wijk te blijven wonen.

doelgroep-icon-gemeenten

voor gemeenten

  • Snelle realisatie mogelijk vanwege solide, slagvaardige (bouw-)partners
  • Flexibel qua invulling bij een perceelgrootte van ca. 800 – 8.000 m2 met maatschappelijke bestemming
  • Door grotendeels off-site te bouwen zeer stikstof-arm
  • Verhuur- en beheerorganisatie met een sterk hospitality-karakter
doelgroep-icon-bewoners

voor toekomstige bewoners

  • Huurwoningen t.b.v. senioren met alle aanpassingen t.b.v. mindervaliditeit
  • Buur als mantelzorger, professionele zorg door lokale thuiszorgorganisaties
  • Uitgekiende domotica waaronder gezamenlijke camerabewaking
  • Eenzaamheidsbestrijding door gezamenlijke huiskamer, veranda en tuin

Wat is Domi Vivere?

Domi Vivere vult de steeds groter wordende behoefte in én verrijkt deze. We combineren zelfstandige woningen met een gezamenlijke tuinkamer, veranda en tuin. De tuinkamer is volledig ingericht voor ontspanning en gezamenlijke activiteiten.

De vrijheid van een eigen woning met alle noodzakelijke voorzieningen in combinatie met deze gezamenlijke ruimte en een riante tuin maakt dat we eenzaamheid bestrijden en de beperking van kleinbehuisd opheffen.

Samen met buren koffie drinken of de feestdagen vieren, alles is mogelijk! Door de wijze van bouwen zorgen we voor een veilig gevoel, gecombineerd met uitgekiende domotica-toepassingen. De individuele zorgverlening wordt georganiseerd met de lokale thuiszorgorganisaties.

sfeerbeeld-zorg-01

Waarom is Domi Vivere ontstaan?

De wal en het schip

Ouderen die nog zelfstandig kunnen en willen wonen, maar wél behoefte hebben aan zorg en verpleging, vallen steeds vaker tussen de wal en het schip. Een verpleeghuis is nog niet nodig, maar helemáál zelfstandig wonen in een reguliere woning is niet meer mogelijk.

De traditionele ‘aanleunwoning’ waar men zelfstandig kon wonen, met gebruik van de mogelijkheden van het ‘bejaardenhuis’ ernaast, is steeds meer uit het straatbeeld verdwenen. 

Maatschappelijke bestemming

Het woonconcept gaat uit van bewoning met een verzorgend maar ook verplegend karakter. Bovendien is er een gemeenschappelijke voorziening aanwezig, waardoor de maatschappelijke bestemming gewaarborgd blijft. 

Bij Domi Vivere woont men langer zelfstandig met de buur als mantelzorger en de verzorgende in de buurt. Dit is hét verzorgingshuis anno nu!

Meer weten?

Neem dan gerust contact met ons op. Hendrik van den Tol vertelt u graag meer over de mogelijkheden van dit unieke concept.